Diển Hành Tết Qúy Tỵ tại thành phố Westminster (Little Saigon), Nam California....

Xin chuyển đến Qúy Vị, Qúy NT và CH....

Diễn hành mừng Xuân Qúy Tỵ 2013 trên đại lộ chính Bolsa của thành phWestminster (LITTLE SÀIGÒN), Nam California,
do C
ộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức...

Xin m
ời Qúy Vị xem 799 bức ảnh, ghi nhận cuộc diễn hành do THIEU VO thực hiện....

** Xin clicks vào links ở dưới...
 
 
BMH
Washington, D.C

Kính thưa Quý Niên Trưởng & Quý Chiến Hu.
         
Năm nay City Westminster không đng ra t chc din hành
Tết C truyn Vit-Nam, vì không có ngân sách. Sau nhiu phiên hp Ban Cng Đng Nam California phi hp vi các Hi Đoàn Quân Cán Chính xin giy phép đ t chc din hành.
         
Ch trong vòng chưa tròn hai tháng, mi t chc trong cng đng
đã lo t chc các Ban Ngành chuyên môn, và gây qu cho đ s tin 60,000.00 USD np cho City đ được cp giy phép t chc din hành.
         
Mi công tác t chc, và s tin gây qu đã đ đ giao np cho
City. Và hôm nay ngày 10/2/2013, lúc 9:00 AM cuc din hành Tết
Quý T 2013 đã bt đu.
         
Đúng 9:00 AM, toán rước Quóc Quân Kỳ tiến vào l đài đ chun
b làm l khai mc bui din hành.
         
Sau các phn nghi thc khai mc, toán rước Quc Quân Kỳ ri l
đài và dn đu đoàn din hành.
         
Lúc ny, hai bên Đi L Bolsa t Magnolia đến Bushard đng hưong t nn Cng Sn đng đông nght không còn ch chen chân. Theo nhiu ngun tin, các đoàn din hành nhiu hơn mi năm, và đng hương đến xem din hành cũng đông hơn. Đây là mt khích l không nh đi vi Ban T Chc.
         
Mi Quý V m Link dưới đ xem nhng hình nh chúng tôi đã
ghi li được trong bui sáng hôm nay.
         
Trân trng kính chào.
         
Thieu Vo

** Xin clicks vào links ở dưới...
 

Được đăng bởi HLTL vào 2/11/2013 . Trong mục . Theo dõi các ý kiến cho bài này qua RSS 2.0

No comments :

.

Search

Loading...

Lưu Trữ

2008 Hỏi Là Trả Lời . All Rights Reserved.